Onercon Trading este unic distribuitor al produselor PEYMAN si SIRMA si principal distribuitor Ulker Icin si Kent in Romania